O cvičení

Nei-gong, neboli vnitřní dovednost, je základem všech čínských vnitřních bojových umění. Stavebním pilířem nei-gongu je (znovu)nalézt přirozený postoj, ve kterém vnitřní napětí povolí. Dech klesá do větší hloubky a stává se plynulejším. Díky postupnému budování vnitřních fyzických propojení vede toto cvičení ke zrodu (znovuobnovení) přirozeného pohybu těla jako jednoho celku.

Všechny vnitřní styly xing-yi chuan, ba-gua zhang a tai-chi chuan vyžadují ke svému plnému rozvoji základy, které nei-gong nabízí.

nei-gong

Qi-gong, či tradičněji dao-yin, nám umožňuje kultivovat a pracovat s jemnějšími sítěmi uvnitř propojujícími naše tělo. Integrace základních zásad nei-gongu do qi-gongových sestav pak vede k plnému rozvinutí potenciálu obsaženého v těchto starodávných pohybových systémech. Qi-gong a nei-gong jsou tak spolu – díky Royovým výukovým metodám – neoddělitelně vzájemně provázány.

Sestavy, kterým se v rámci tréninků věnujeme, jsou Osm kusů brokátu (Ba Duan Jin), Pět původních zvířat (Wu Qin Xi) a Promývání kostní dřeně (Xi Sui Jing).

Xing-yi chuan je jedním z nejstarších systémů čínských vnitřních bojových umění, možná nejstarším vnitřním bojovým uměním vůbec. Svým původním určením jde spíše o boj na válečném poli než o umění sebeobrany, čemuž odpovídá i jeho přímá a asertivní povaha. Mnohé o xingyi napovídá již samotný jeho název: tělo (xing) a mysl (yi) jako jedno; integrace formy (xing) a záměru (yi). Významnými účinky studia xing-yi jsou jasná mysl a posílení rozhodnosti v našem životním konání.

Klasické xing-yi nabízí několik sestav, mezi které náleží Pět pěstí (Wu Xing) a pozdějších Dvanáct zvířecích sestav (Shi Er Xing). Základy těmto celkům zajišťují speciální xing-yi nei-gongová cvičení, která integrují strukturální, funkční a energetická tělesná propojení ve výslednou „sílu celého těla“ (sílu těla jako jednoho celku) – která je srdcem xing-yi chuan.

xing-yi

Ba-gua zhang je sestrou xing-yi. Její kořeny nalezneme v rané taoistické chůzi v kruhu – metodě užívané taoisty (a původně zřejmě šamany) ke komunikaci s Nebem a Zemí, k propojení energetické sítě člověka s energiemi Nebe a Země.

Při tréninku se věnujeme speciálním statickým nei-gongovým cvičením, jakož i chůzi v kruhu, sestavě Mateřské dlaně a jednoduché a dvojité dlaňové výměně. Výsledkem cvičení je schopnost zachovávat všechna vnitřní tělesná propojení během pohybu, jakož i vnitřní klid za stále se měnících okolností.

ba-gua

Všechny uvedené metody nás vedou k přirozené a nenásilné cestě vstříc životu a nám samotným. Cílem tohoto typu kultivace pak není (silou) prosadit změnu, nýbrž osvobodit, uvolnit a dovolit to, co je, a vždycky bylo.